Wieczór uwielbienia

Zapraszamy na niezwykły wieczór pełen śpiewu i uwielbienia dla Naszego Pana
14 lutego 2019 roku
godzina 19.00.

Meeting with Dariusz and Joanna Mach

On Sunday, January 27, 2019, at 11.00 we will host pastors from Gdynia in our church. Dariusz and his wife Joanna in 1997 graduated from the Bible School DOMATA in Prague (Czech Republic). After returning to Poland, they were pastors in a church, in their hometown. In 1998, they moved to Gdynia to support the pastors Larry and Angele Keeton in the founding of the Bible School DOMATA and the Christian Church „Word of Faith”.

For many years, they assisted in establishing and operating the Christian Church „Word of Faith”, the Bible School and the Christian Television Agency „WJM”. Today they are pastors of the Christian Church „Word of Faith in Gdynia. Together with their children, daughter Wiktoria and son Nathan, they live in Gdynia. 

source: http://www.kcsw.org/

Meetings with Joe and Laura Corry

 On January 22nd and 23rd, 2019, we will once again host our friends, pastors from Northern Ireland, Joe and Laura Corry.

Laura and Joe Corry

They lead the Lakeside Family Church in Craigavon – as the information on the website says – a church focused on the family, called to manifest God’s presence and show everyone His unfailing love. Pastor Joe regularly speaks in churches in America, Europe, and Africa, and has an extraordinary gift of prophecy. Laura Corry works efficiently in the healing ministry. 

The meetings on Tuesday and Wednesday start at 19.00 in the Christian Center „Rzeki Wody Żywej” in Słupsk, ul. Filmowa 2, (3rd floor).

Spotkanie z Dariuszem i Joanną Mach

W niedzielę 27 stycznia 2019 o godzinie 11.00 w naszym kościele gościć będziemy pastorów z Gdyni.

Dariusz i jego żona Joanna w 1997 roku ukończyli Szkołę Biblijną DOMATA w Pradze (Republika Czeska). Po powrocie do kraju pełnili funkcję pastorów w kościele, w swoim rodzinnym mieście.

W 1998 roku przeprowadzili się do Gdyni, aby wesprzeć pastorów Larrego i Angele Keeton w założeniu Szkoły Biblijnej DOMATA 
i Kościoła Chrześcijańskiego ”Słowo Wiary”. Przez wiele lat asystowali w zakładaniu i pracy Kościoła Chrześcijańskiego „Słowo Wiary”, Szkoły Biblijnej i Chrześcijańskiej Agencji Telewizyjnej „WJM”.

Dziś są pastorami Kościoła Chrześcijańskiego „Słowo Wiary w Gdyni. Wraz z córką Wiktorią i synem Natanem mieszkają w Gdyni.

źródło: http://www.kcsw.org/

Spotkania z Joe i Laurą Corry

Joe i Laura Corry

22 i 23 stycznia 2019 będziemy po raz kolejny gościć zaprzyjaźnionych pastorów z Irlandii Północnej Joe i Laurę Corry. Pastorzy na codzień pracują w Lakeside Family Church w Craigavon – jak głosi informacja na stronie internetowej – kościele skupionym na rodzinie, powołanym do manifestowania obecności Boga i okazania wszystkim jego niezawodnej miłości.

Pastor Joe regularnie przemawia do kościołów w Ameryce, Europie i Afryce, posiada niezwykły dar prorokowania. Laura Corry zaś efektywnie działa w służbie uzdrawiania.

Spotkania we wtorek i środę rozpoczynają się o godzinie 19.00 w Centrum Chrześcijańskim „Rzeki Wody Żywej” w Słupsku, ul. Filmowa 2, 3 piętro.

Niemożliwe zaczyna się przybliżać

W niedzielę 30 grudnia 2018 roku odbyła się promocja książki naszego pastora Marka Siudka. To jego pierwsza publikacja tego typu. Pozycja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera pogrupowany tematycznie zbiór kazań, które cyklicznie ukazywały się na łamach gazety „Moje Miasto” (obecnie „Moje dwuMiasto”), a druga historię Centrum Chrześcijańskiego „Rzeki Wody Żywej” w Słupsku, będącą świadectwem o ponadnaturalnym działaniu Boga w rozwoju kościoła.

Spotkanie z autorem profesjonalnie poprowadziła Grażyna Kochańska. Podczas promocji czytano obszerne fragmenty książki – w role lektorów wcielili się Hania Kochańska, Krzysztof Stefanowski, Gosia Siudek i Jakub Wasz.

Po spotkaniu można było zakupić książkę w promocyjnej cenie oraz uzyskać dedykację od autora.

Książkę można jeszcze zakupić w księgarni naszego kościoła.

  1. Niemożliwe zaczyna się przybliżać - promocja książki - 2018-12-30 35:40

Meeting with pastors Beata and Tomasz Tupajka

We invite you to a meeting with guest speakers, pastors of the Good News Christian Center in Bydgoszcz – Tomasz and Beata Tupajka. As the information on their church website says – they know that being close to God does not mean walking with your head in the clouds. That’s why their teaching focuses on the combination of God’s wisdom and practical life, communicated in an understandable way, often spiced with humor”.

Two meetings are

pastor Beata Tupajka

Saturday, November 17, 2018, 5:00 PM
Sunday, November 18, 2018, 11:00 AM
Place – Rivers of the Living Water Christian Centre in Słupsk, ul. Filmowa 2, 3rd floor.

Spotkanie z Tomaszem i Beatą Tupajka

Zapraszamy na spotkanie z pastorami Centrum Chrześcijańskiego Dobra Nowina z Bydgoszczy – Tomaszem i Beatą Tupajka. Jak głosi informacja na stronie ich kościoła – „wiedzą, że bycie blisko Boga nie oznacza chodzenia z głową w chmurach. Dlatego ich nauczanie koncentruje się na połączeniu Bożej mądrości i praktyczności życia, przekazanych w sposób

zrozumiały, często przyprawiony humorem”.

Przewidziane są dwa spotkania:

sobota, 17 listopada 2018, godzina 17.00

niedziela, 18 listopada 2018, godzina 11.00

Miejsce – Centrum Chrześcijańskie Rzeki Wody Żywej w Słupsku, ul. Filmowa 2, 3 piętro.

Meeting with Jim and Jan Schmitt

Jim and Jan Schmitt are the founding Pastors of World Outreach Christian Centre. They established the church after moving to Limerick with their family in 1999.  Jim and Jan are both graduates of Rhema Bible College in Tulsa, Oklahoma. Prior to entering the ministry they worked in the business sector.  Jim holds a degree in business management.

Their call to pastor a non-denominational church in Ireland is not surprising.  Jim was raised Roman Catholic and Jan as a Protestant. Before their marriage, they found common ground through a non-denominational church and established a personal relationship with Jesus Christ.