Czytamy biblię

W czerwcu 2019 według naszego planu studiowania Biblii czytamy:

1 – 9 Dzieje Apostolskie

10 – 18 III Księga Mojżeszowa

19 – 20 I List do Tymoteusza

21 – 22 II List do Tymoteusza

23 – 27 List do Hebrajczyków

28 – Księga Abdiasza

29 – 30 Księga Jonasza

oraz codziennie rozdział Przypowieści Salomona zgodnie z datą.