Czytamy biblię

W grudniu 2018 według naszego planu studiowania Biblii czytamy:

1 List Judy

2 – 15 Księga Joba

16 Księga Rut

17 – 19  Księga Kaznodziei Salomona

20 – 21 Pieśń nad Pieśniami

22 – 25 Treny i Księga Ozeasza

26 – 31 Księgi: Jonasza, Micheasza, Zachariasza i Malachiasza

oraz codziennie rozdział Przypowieści Salomona zgodnie z datą.