Czytamy biblię

We październiku 2019 według naszego planu studiowania Biblii czytamy:

1 – 22  Księga Izajasza

23 List Ap. Pawła do Kolosan

24 – 25 I List Ap. Pawła do Tesaloniczan

26 II List Ap. Pawła do Tesaloniczan

27 Księga Joela

28 – 31 Księga Amosa

oraz codziennie rozdział Przypowieści Salomona zgodnie z datą.