Czytamy biblię

W sierpniu 2019 według naszego planu studiowania Biblii czytamy:

1 – 12  Księga Psalmów 101 – 150

13 – 24 V Księga Mojżeszowa

25 List Ap. Pawła do Tytusa

26 List Ap. Pawła do Filemona

27 – 30 Księga Zachariasza

31 Księga Malachiasza

oraz codziennie rozdział Przypowieści Salomona zgodnie z datą.