Czytamy biblię

W kwietniu 2019 według naszego planu studiowania Biblii czytamy:

1 – 7 Ewangelia Jana

8 – 15 I Księga Królewska

16 – 24 II Księga Królewska

25 – 30 Objawienie św. Jana

oraz codziennie rozdział Przypowieści Salomona zgodnie z datą.