Czytamy biblię

W lutym 2019 według naszego planu studiowania Biblii czytamy:

1 – 7 Ewangelia Marka

8 – 21 II Księga Mojżeszowa

22 – 23 List do Galacjan

24 -26 List do Efezjan

27 – 28 List do Filipian

oraz codziennie rozdział Przypowieści Salomona zgodnie z datą.