wrzesień 2015

  1. Wierność Bożych obietnic - 2015-09-20 pastor Marek Siudek
  2. Spotkanie z Jezusem - 2015-09-13 pastor Marek Siudek
  3. W jaki sposób sprawiedliwy otrzymuje od Boga - 2015-09-10 pastor Marek Siudek