Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Co tak naprawdę dla Ciebie stanowi największą wartość?

Każdy człowiek żyjący na tej planecie dokonuje świadomie, czy też nieświadomie wyboru wartości, które uznaje za najistotniejsze w życiu. Nie wszyscy wybieramy właściwie. Obserwując siebie i żyjących wokół nas ludzi możemy powiedzieć, że wielu z nas dokonuje często niewłaściwego wyboru wartości. Szczególnie gdy na nasze postrzeganie świata mają wpływ ludzie nie zawsze postępujący mądrze. Największy wpływ na każdego z nas ma nasz dom rodzinny. To właśnie tam wpajane są w nas pewne wzorce i wartości, za którymi większość z nas podąża przez całe życie – nie zawsze je analizując. Jeżeli przekazane nam wartości są właściwe, łatwiej jest nam stawiać czoła bardzo różnym i często trudnym wyzwaniom życia. Natomiast, jeśli przyswoiliśmy niewłaściwe wzorce i wartości będziemy jako nieświadomi tego zmagali się w życiu i ponosili wiele porażek. Ogromny wpływ na nasze wartości ma także środowisko rówieśników, w którym dorastamy. Jako młodzi ludzie jesteśmy skłonni przyswajać bardzo różne i nie zawsze mądre wzorce. Środowisko, w którym dorastałem nie przekazywało przykładów godnych naśladowania, a mimo to, jako młody człowiek wiele z nich przyswoiłem. Kolejnym źródłem, które ma ogromne znaczenie na przyszłe nasze wybory wartości ma środowisko religijne, w którym dorastamy. Jeżeli jest nam przekazywana prosta prawda Ewangelii i my ją przyjmiemy – z pewnością będzie nam łatwiej i prościej przechodzić przez różne niełatwe sytuacje życiowe. Natomiast, jeżeli to środowisko będzie przekazywało nam zamiast prawd Bożych złe wzorce, zabobony lub niejasne tradycje mijające się ze Słowem Ewangelii poniesiemy w życiu wiele porażek, przypisując je wszystkie „tak zwanej Bożej woli”, chociaż z Bożą wolą nie będą one miały nic wspólnego.

Gdybyś dzisiaj usłyszał zadane Tobie pytanie: co stanowi dla Ciebie największą życiową wartość – co byłbyś sam sobie odpowiedział? To pytanie warto skonfrontować z tym, co osiągamy w życiu lub z tym, w czym ponosimy porażki i zapytać się siebie: – dlaczego?

Myślę, że warto czasami spojrzeć na siebie z dystansu i zrobić analizę swoich własnych wartości i tego, co z nich dla mnie tak naprawdę wynika? Myślę, że wszyscy znamy popularne powiedzenie: „że człowiek jest kowalem swojego losu”. W tym powiedzeniu zawarta jest ogromna prawda, że w twoim i moim życiu tak naprawdę wszystko od nas zależy. Od wartości, które przyswoiliśmy i za którymi podążamy na co dzień. Jeżeli one są właściwe – odnosisz sukcesy. Natomiast, gdy one są chybione, chociaż je pielęgnujesz – ponosisz porażki.

Pozwól, że w kilku słowach, opowiem Ci o sobie. Jako młody chłopiec urodziłem się w rodzinie katolickiej i te wartości przekazywane przez kościół przyswajałem. Ogromny wpływ na kształt moich wartości wywarła moja mama. Dorastając zaczęły mieć wpływ inne wartości, które niosło środowisko szkolne i ulica, na której się wychowywałem. Pewnie i w twoim życiu jedne wartości również wypierały drugie. Żyjąc, przechodzimy pewne etapy, gdzie pozostawiamy jedne wartości a przyjmujemy drugie. Jest to zupełnie naturalne i z korzyścią dla nas jest to, gdy zamieniamy słabsze na lepsze. Natomiast, gdy jest odwrotnie – tracimy. To, co zrewolucjonizowało moje wartości w kluczowym momencie mojego życia – to Słowo Ewangelii, które wywarło i wywiera najsilniejszy wpływ na moje życie. Stało się ono tym, o czym pisał apostoł Paweł w Liście do Koryntian: I Kor.1;18„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.”Dla wielu współczesnych nam ludzi, nawet religijnych „mowa o krzyżu, nie jest mocą Bożą”, która daje im mocny fundament do życia. Bardzo często mieszamy Boże prawa, przesądy, tradycje z wzorcami przeszłości. W konsekwencji nasze życie jest w ciągłym zamieszaniu, a to powoduje, że za niepowodzenia obwiniamy innych i Pana Boga – bo przecież za nasze porażki musi być ktoś z zewnątrz odpowiedzialny. Podobnie w przeszłości i ja tak myślałem. Na szczęście Duch Święty poprzez Słowo Ewangelii wyprowadził mnie z mojej bezmyślności i pokazał przez Boże Słowo jak prowadzić życie zwycięskie mając przed sobą niezachwiany i pewny grunt Bożych wartości zapisanych na kartach Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa.

Odkryj je dla siebie – naprawdę warto. W kolejnym wydaniu opowiem Ci, co one zmieniły w moim życiu i co nadal zmieniają.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk, ul.Filmowa 2, www.ccrwz.pl