Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Czytamy biblię

W maju 2021 według naszego planu studiowania Biblii czytamy:

1 – 9 III Księga Mojżeszowa

10 – 18 Dzieje Apostolskie

19 – 28 I Księga Samuela

29 Księga Abdiasza

30 Księga Jonasza

31 Księga Malachiasza

oraz codziennie rozdział Przypowieści Salomona zgodnie z datą.