Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Czy jesteś narodzony na nowo?

Jezus na kartach Ewangelii Jana pozostawił dla każdego człowieka prostą informację o tym, co mamy zrobić, aby nasze życie zaczęło podobać się Bogu. Myślę, że każdy chrześcijanin pragnie tego. Ludzie powymyślali z tego powodu bardzo skomplikowane ceremonie, liturgie i tradycje, które rzekomo mają nas doprowadzić do pojednania z Bogiem i zbawienia. Jednak po drodze jest bardzo wiele niejasności i niedomówień, które sprawiają, że większość ludzi nie wie, czy są zbawieni, czy też nie; a może jakoś im się uda? Czy ich modły i ofiary na msze dawane za dusze mają jakieś istotne znaczenie? Osobiście miałem okazję uczestniczyć w wielu pogrzebach znajomych i sąsiadów. Przysłuchując się słowom duszpasterzy zauważyłem wielką rozbieżność w ich pojmowaniu zbawienia. Jedni z nich posyłali duszę człowieka zmarłego prosto do raju w asyście aniołów, a inni posyłali swoich wiernych na męki do czyśćca apelując do rodziny i przyjaciół zmarłej osoby, by odprawiali modły za duszę zmarłego dla skrócenia jego męk czyśćcowych i nie oszczędzali pieniędzy na msze za duszę przyjaciela. Obserwując rodzinę i przyjaciół zmarłego, bardzo często odnosiłem wrażenie, że jego bliscy nie są pewni miejsca, do którego trafił ich krewny. Rozpacz i widoczny ból na ich twarzach potwierdzał moje obserwacje.

Wszechmogący Bóg nie skomplikował tak bardzo tej kwestii dla człowieka. Wprost przeciwnie – posłał swojego Syna: Jezusa Chrystusa na ziemię, aby dać nam proste i jasne przesłanie, które gdy przyjmujemy czyni nas zbawionymi, pewnymi naszego miejsca w sercu Ojca Niebieskiego i otwiera nam drzwi do realnej relacji z Bogiem. Ucieka strach, niepewność, frustracja, a w miejsce tego wszystkiego przychodzi pełne pokoju zrozumienie i pewność naszej pozycji w Bogu. Śmierć przestaje być straszna, ponieważ wiemy kim jesteśmy. Wiemy jak bardzo Ojciec nas kocha i dokąd idziemy po śmierci – po prostu wracamy do domu. Może myślisz w swoim sercu: czy to w ogóle jest możliwe dla Ciebie? Muszę Ci powiedzieć drogi czytelniku, że tak. Bóg nie ma względu na osobę. Powiedział to w swoim Słowie. On Ciebie tak bardzo ukochał, że posłał ze względu na Ciebie swojego Syna – Jezusa Chrystusa na ziemię, aby to On dla Ciebie wykonał na krzyżu zbawienie. Nie chodzi Mu o to, abyś się poprawił, podreperował, czy postarał się być lepszym. On tego nie oczekuje od Ciebie, ani od nikogo. On pragnie, abyś się NARODZIŁ NA NOWO Z WODY I Z DUCHA. Tylko taką przemianą Bóg jest zainteresowany w Twoim życiu. : „ … Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.”(Ewangelia Jana 3;3-7) Tylko nowo narodzony człowiek z wody i z Ducha jest zdolny przebywać w prawdziwej relacji z Bogiem tu na ziemi i po śmierci trafić do Domu Ojca.

Dlaczego to jest tak bardzo istotne – wręcz niezbędne do zbawienia? Ponieważ każdy z nas rodząc się na tej ziemi – rodzi się z martwym duchem. Nasze ciało, nasza dusza ma się dobrze i funkcjonuje, ale nie jest w stanie komunikować się z Bogiem dlatego, że: „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (Ew. Jana 4;24). Tylko na poziomie ducha człowiek jest zdolny komunikować się z Bogiem. Jezus uznał nowo narodzenie człowieka za niezbędny element potrzebny do zbawienia. Jak narodzić się na nowo? Ewangelia pokazuje wiele przykładów ludzi, którzy narodzili się na nowo i mówi nam jak możemy to zrobić. Przede wszystkim musimy uznać Boskość Jezusa Chrystusa, przyjąć Go do swojego serca i wyznać ustami, że jest naszym Panem i Bogiem. Poprosić, aby zdjął z nas ciężar grzechów i zranień i aby oczyścił nas swoją świętą krwią z każdego brudu. Następnie świadomie zawrzeć z nim przymierze dając się ochrzcić na wzór Jezusa i zaprosić Moc Ducha Świętego do swojego życia. Takim aktem wiary Bóg nigdy nie wzgardzi. Przyjmie człowieka i uczyni go nowo narodzonym; zdolnym do relacji z Sobą i do ujrzenia Królestwa Bożego już tu na ziemi. Po śmierci natomiast zabierze do swojego Domu w niebie.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2, www.ccrwz.pl