Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Nowe tematy nauczania

pastor Sergio Giusti

“Chodzić w mocy pokoju”, “Moc radości”, “Przewodnik”, “Jak dokonać przełomu?” i “Uwierzyć czy naśladować?” – to nowe w naszych zasobach tematy nauczania, pochodzące z października 2015 roku. Usługują pastor Sergio Giusti oraz pastor Marek Siudek.

  1. Uwierzyć czy naśladować? - 2015-10-18 pastor Marek Siudek
  2. Jak dokonać przełomu? - 2015-10-12 pastor Sergio Giusti
  3. Przewodnik - 2015-10-11 pastor Sergio Giusti
  4. Moc Radości - 2015-10-10 pastor Sergio Giusti
  5. Chodzić w mocy pokoju - 2015-10-09 pastor Sergio Giusti

Pozostałe materiały audio dostępne są pod adresem: http://ccrwz.pl/media/nauczanie/