Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Poznanie prawdy – naprawdę ekscytuje!

Biblia

W poprzednim wydaniu „Mojego dwu Miasta”, zapoznaliśmy się w bardzo ogólnym zarysie z tym, kto nas stworzył i dlaczego zostaliśmy umieszczeni na planecie Ziemi. Dzisiaj wspólnie odkryjemy kim naprawdę jesteśmy w oczach Wszechmogącego Boga. Księga Dziejów Apostolskich bardzo wyraźnie pokazuje nam naszą tożsamość w Bogu: Dz.Ap. 17;28 „Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.” Każdy z nas – czy to rozumie czy nie, czy zgadza się z tym czy nie – jest dziełem Boga. Biblia mówi nam, że pierwszy człowiek – Adam, był synem Bożym. Jeżeli on był synem Boga, to i jego potomstwo jest spokrewnione ze Stwórcą. Wiele ludzi bardzo źle siebie ocenia i wewnątrz siebie czuje się bardzo małym i nic nie znaczącym w tym ogromnym współczesnym świecie. Spotykając różne trudności zadają sobie pytania, na które nie znajdują odpowiedzi. W naturalnym świecie, aby właściwie funkcjonować potrzebujemy światła. Jego brak sprawia dyskomfort i ogranicza nasze pole widzenia i poruszania się we właściwym kierunku. Podobnie rzeczy się mają na płaszczyźnie wiary. Brak właściwego poznania Bożej prawdy, powoduje w naszym życiu ogromny dyskomfort. Nie wiemy kim jesteśmy. Nie znamy powodu naszego istnienia na Ziemi. Nie wiemy o co w tym życiu chodzi. Jesteśmy zagubieni i niezdolni skutecznie stawiać czoła przeciwnościom i osiągać właściwe cele. Dlatego każdy z nas potrzebuje wpuścić do swojego serca i umysłu, promień Bożego Światła płynącego z treści Ewangelii, która w bezkompromisowy sposób rozwieje naszą niewiedzę i wątpliwości. Rozpoczniemy od fragmentu Ew. Jana 1;9-12 „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego!” Aby ta prawda mogła stać się własnością człowieka, musi on przyjąć Jezusa i uwierzyć, że jest Synem Bożym i jedynym Zbawicielem świata. Czytelniku, czy był w woim życiu dzień, w którym w świadomy i odpowiedzialny sposób zaprosiłeś Jezusa Chrystusa, aby stał się twoim Panem i Zbawicielem? Czy mógłbyś szczerze powiedzieć, że od tego dnia Jezus realnie zamieszkał w twoim sercu i stał się Panem Twojego życia? Jeżeli tak, to masz pełne prawo nazywać siebie Dzieckiem Bożym i odczuwać z tego powodu satysfakcję i pokój w sercu. Powiem Ci więcej – od tego dnia świat duchowy odczuwa respekt przed Twoją osobą. Aniołowie otaczają Cię szczególną ochroną, a świat ciemności usuwa się z Twojej drogi. Wszystkie obietnice w Ewangelii należą do Ciebie. Od tego momentu otrzymałeś w swoje wnętrze nowego ducha, który rozumie słowa Ewangelii i jest czuły na impulsy Ducha Świętego. Nagle zacząłeś widzieć i rozumieć rzeczy, których nigdy wcześniej nie dostrzegałeś. Otrzymałeś legalne synostwo od Wszechmogącego Boga, stałeś się Jego prawną rodziną – nieprawdopodobnie ważną dla Niego. Ew. Mateusza 12;46-50 „A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi! Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.” To wyjątkowe miejsce w Ewangelii, mówi nam o naszym miejscu w sercu Jezusa. Przyjmując Go w świadomy sposób, stajemy się równymi jego matce, braciom i siostrom. Bóg podnosi nas do tak nieprawdopodobnej godności tylko dlatego, że przyjęliśmy Jego Syna – Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy wszystkich z państwa, którzy pragniecie zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia i serca na cykl wyjątkowych spotkań z misjonarzem pochodzenia włoskiego, który przyjeżdża do Słupska z Dublina. Posługa Sergio Giusti jest wyjątkowo namaszczona mocą Ducha Świętego. Podczas jego posługiwania będziesz mógł zaprosić Jezusa do swojego serca i doświadczyć uzdrawiającej mocy Bożej oraz usłyszeć Słowo prorocze do swojego życia. Nabożeństwa z udziałem tego wyjątkowego gościa odbywać się będą w dniach: 9-12 października w Centrum Chrześcijańskim w Słupsku przy ul: Filmowej 2. Piątek godz. 19:00, Sobota godz.18:00, Niedziela godz. 11:00, Poniedziałek godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2, www.ccrwz.pl