Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Jakie pragnienia nosisz w swoim wnętrzu?

Ze wszystkich Bożych stworzeń na ziemi – człowiek jest wyjątkowy. Oprócz potrzeb naturalnych takich, jak: spanie, jedzenie posiada w sobie pragnienia i ma możliwości, by je realizować. Bóg nas tak skonstruował, że marzymy, tęsknimy, pragniemy, zmieniamy rzeczywistość wokół siebie. Dzięki pragnieniom i marzeniom, które Bóg umieścił w każdym z nas, świat wokół nas zmienia się i staje się coraz piękniejszy i ciekawszy. To boskie DNA w nas sprawia, że nie zadowalamy się stanem istniejącym, ale idziemy dalej.

Bóg w swojej mądrości i potędze stworzył nasz doskonały świat i wiemy, że nie poprzestał na tym. Współczesna nauka, a szczególnie astronomia, dostarcza nam dowodów, że nasz Stwórca nadal tworzy rzeczy w swoim ogromie dla nas niepojęte. Dla człowieka przygotowuje zupełnie nowe, jeszcze doskonalsze otoczenie i możliwości twórcze. „I widziałem nowe niebo i nowa ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma”. (Objawienie Jana 21;1). Apostoł Jan, gdy przebywał na wyspie Patmos jako skazaniec na śmierć głodową za głoszenie Ewangelii, otrzymał od Boga wizję i mógł zobaczyć w proroczy sposób tę rzeczywistość. Bóg właśnie w tym miejscu pozwolił Janowi zobaczyć część Bożego projektu przyszłości przygotowywanej dla Ciebie i dla mnie. Jan opisał ten nowy doskonały Boży projekt jako miasto: „A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe”. (Obj. Jana 21;16). Opis ten mówi nam o zupełnie nowym wymiarze przygotowywanym dla ludzi. „Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w świetle jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwości i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka”. (Obj. Jana 21;22-27).

Bóg umieścił we wnętrzu każdego człowieka pragnienie i tęsknotę za żywym Bogiem. Oprócz wszystkich pragnień, jakie w nas żyją – to pragnienie Boga jest w nas najsilniejsze. Jeżeli nie jesteś tego pewny, to przyjrzyj się wszystkim kulturom i narodom. Wszyscy posiadamy w sobie potrzebę oddawania Bogu czci i szukania relacji z Nim, bez względu na to, jak tego Boga sobie wyobrażamy. Ludzie w nieświadomości tworzyli sobie różne bóstwa według swojego wyobrażenia. Posiadali bowiem pragnienie relacji ze Stwórcą. Pragnienie to towarzyszy każdemu z nas od chwili urodzin. Ono jest także w Tobie. Wszystko, czego pragniemy i wszystko, co zdobywamy bez Niego nie jest w stanie dać nam pełnego wewnętrznego zaspokojenia i satysfakcji. Bóg, który nas stworzył jest w stanie w doskonały sposób zaspokoić Twoje i moje pragnienie spełnienia w życiu. Nie może tego dać nam inny człowiek, nawet gdy jest bardzo szlachetny i dobry. Tej przestrzeni naszej duszy nie jest w stanie wypełnić żadne osiągnięcie życiowe ani dobro materialne. Gdyby osiągnięcia, pieniądze, sława lub władza mogłaby w pełni zaspokoić nasze wewnętrzne pragnienie z pominięciem Boga – to mielibyśmy mnóstwo szczęśliwych ludzi wokół siebie. Niestety tak nie jest. Zbyt wielu sławnych, wpływowych i majętnych ludzi traci sens życia. Czasami nawet je sobie odbierają. Nie zdają sobie z tego sprawy, że wystarczy zaprosić do swojego serca Jezusa Chrystusa i uczynić Go realnym Panem swojego życia, a wtedy to głębokie pragnienie zostanie zaspokojone. Może myślisz, że gdy osiągniesz pewien standard w życiu, będziesz szczęśliwym człowiekiem, albo gdy poślubisz wymarzoną osobę lub zdobędziesz wiele. Niestety, tak nie jest. Twoja dusza po prostu pragnie relacji z realnym Bogiem. „Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali”. (Dz. Ap. 17;30). Jezus osobiście Ciebie zaprasza: „A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli”. (Ew. Jana 7;37-39). Gdy Boża obecność wypełni Twoją duszę, to nie tylko Ty będziesz zaspokojony i spełniony, ale staniesz się źródłem zachęty i inspiracji dla innych!

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2, www.ccrwz.pl