Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Prawda jest ekscytująca !

Prawda

W dzisiejszym artykule będziemy kontynuowali Słowo mówiące o poznawaniu prawdy. 1List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2;4 zachęca nas do poznawania prawdy; „Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” Mówiliśmy już o tym, że zbawienie dotyczy przyszłego życia z Bogiem, natomiast poznawana prawda pozwala nam prowadzić zwycięskie życie tu i teraz, wypełniając Bożą wolę na ziemi.
Zbawienie otrzymujemy bezpośrednio od Jezusa Chrystusa na podstawie naszej wiary i wyznania naszymi ustami. List Ap. Pawła do Rzymian 10;9-10: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” Ten akt wydarza się bezpośrednio pomiędzy człowiekiem a Bogiem, natomiast poznawanie prawdy jest ściśle związane z ludźmi, którzy ją poznali i mogą ją nam przekazać. Jest to proces, który będzie trwał całe nasze życie. Kto dzisiaj jest w stanie wprowadzić nas w prawdę? Jezus bardzo wyraźnie powiedział w jaki sposób możemy rozpoznać ludzi, którzy poznali prawdę. Ewangelia Mateusza 7;16-20 „Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich!” Żeby naprawdę poznać człowieka, musisz z nim spędzić trochę czasu. Każdy potrafi przez chwilę robić dobre wrażenie, ale po pewnym czasie to, co naprawdę jest w nim zostanie wydobyte na zewnątrz. Ludzie, którzy poznają prawdę stają się zupełnie inni, niż znaliśmy ich wcześniej. To, co wypowiadają jest pełne optymizmu. Na twarzy mają uśmiech wyrażający radość płynącą z ich wnętrza. Radzą sobie z przeciwnościami życia bez konieczności sięgania po niszczące używki. Ich życie małżeńskie, rodzinne jest godne naśladowania. potrafią utrzymywać świeżość i radość życia stosując zasady Ewangelii. Tak naprawdę są bardzo cennymi członkami społeczeństwa. Prawda zawarta w Ewangelii zawiera esencję praktycznej mądrości potrzebnej nam do codziennego życia. Jezus nie nauczał swoich uczniów liturgii, obrzędów ani nawet teologii. On uczył ich, jak mają żyć zwycięskim życiem w społeczeństwie, jednocześnie wypełniając Boży plan dla swojego życia i przekazując te praktyczne prawdy innym. Podobnie robili uczniowie Jezusa. To, co praktycznie przyniosło pozytywne rezultaty w ich życiu, przekazywali kolejnemu pokoleniu. Tak jest do dnia dzisiejszego. Wszyscy rozumiemy to, że tylko dobry fachowiec może przekazać tajniki zawodu dla młodszych adeptów. Podobnie jest z Bożym Królestwem – tylko Ci, którzy zwyciężają w życiu, mogą nauczyć tej sztuki następne pokolenie. Uczenie się poprzez bycie w relacji z liderem w każdej dziedzinie życia jest najlepszą formą nauki. Dlatego też Jezus, wybrał ludzi, aby z Nim byli i mogli poznawać zasady życia przynoszące zwycięstwa. Jeżeli jesteś gotów ruszyć z nami w tę ekscytującą przygodę poznawania prawdy zawartej w Ewangelii, możemy zaczynać. Pierwsza prawda, którą dzisiaj omówimy dotyczy sensu naszego istnienia na tej planecie Ziemi. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego kto i dlaczego umieścił ich na Ziemi. Ewangelia w jednoznaczny sposób odpowiada na te dylematy człowieka: Dz. Ap. 17;26-28 „Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.” Bóg pragnie, aby każdy człowiek wiedział, że nie jest przypadkiem, tworem ewolucji, czy pozostałością „ufoludków”, ale wspaniałym dziełem potężnego Boga, który nas zaplanował, skonstruował i umieścił z celem na Ziemi. On stworzył Ciebie na swoje podobieństwo: I.Ks.Mojżeszowa 1;27-28 „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną: panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” Pierwsza prawda, którą dzisiaj poznajemy, mówi nam, że pochodzimy z „rodu Bożego.”

Pastor Marek Siudek
Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2, www.ccrwz.pl