Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Żyj w harmonii z tym, który mieszka w Tobie

Ewangelia Jana 14;23 „Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.” Jeżeli w Twoim życiu był dzień, w którym świadomie zaprosiłeś do swojego serca Jezusa Chrystusa, wyznałeś Jemu swoje grzechy i uczyniłeś Go Panem i Bogiem swojego życia, to On – Pan Panów i Król Królów przyszedł do Ciebie i w Twoim duchu uczynił dla Siebie i Ojca Niebieskiego mieszkanie. Brzmi to prawie fantastycznie, że Bóg przychodzi do człowieka takiego jak Ty i ja i czyni mieszkanie dla Siebie w naszym wnętrzu. Jest to jednak prawda zgodna z tym, co powiedział sam Jezus Chrystus.

Wielu ludzi myśli, że Pan Jezus mieszka w „kościółku” i należy czasami Jego tam odwiedzać. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Potężny Bóg Stwórca całego wszechświata nie mieszka w żadnej budowli wzniesionej rękami ludzkimi. Jemu upodobało się zamieszkać w swoim stworzeniu – we mnie i w Tobie. Jest to ogromna tajemnica, którą Bóg zakrył. Ew. Mateusza, 11;25-26 „W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.” Dlatego Apostoł Paweł będąc w Atenach i przemawiając do bardzo religijnych Greków powiedział: Dz. Ap. 17-30 ; „Bóg który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego,nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali.” Zatem zgodnie z Ewangelią Bóg zamieszkuje w każdym człowieku, który Go tam zaprosił. Zaproszenie jest tylko wtedy przyjęte przez Pana Jezusa, gdy zapraszasz Go w pełni świadomy sposób. To nigdy nie dzieje się poza naszą wolą i pragnieniem.

A więc jeżeli go zaprosiłeś, to On zamieszkał w Tobie. Nie musisz Go szukać na krańcach świata lub w jakichś szczególnych miejscach. On żyje w Tobie! Zacznij być tego świadomy. W każdej relacji musimy nauczyć się współdziałania. Nie jest to na pewno zbyt proste. Jak więc praktycznie żyć w harmonii z Jezusem i Ojcem Niebieskim? Jezus całkowicie utożsamia siebie ze Swoim Słowem. Musimy pozwolić sobie na zapoznanie się z Nim. Ew. Jana 1; 1-5 „ Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.” Nasze współdziałanie z Jezusem, musi być całkowicie oparte na Jego Słowie. Właśnie Jego Słowo zachęca nas do pozwolenia Mu, aby nas prowadził: Rzymian, 8;14-16 „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” Prowadzenie Boga jest dla człowieka najbezpieczniejszą opcją w życiu. On wie, co dla mnie i dla Ciebie jest najlepsze w danej chwili. On zna nie tylko naszą przeszłość, ale wie co będzie jutro. Dlatego pozwolenie Jemu na kierowanie naszym życiem jest najlepszym wyborem, jakiego możemy dokonać na ziemi.

Życzę Ci czytelniku z całego serca, abyś zapoznał się z Jego Słowem i pozwolił Jemu pokierować Twoim życiem. Jeżeli Mu na to pozwolisz – On przyjmie Twoje zaproszenie z radością. Nie musisz szukać Go zbyt daleko. On żyje w Tobie i pragnie we wszystkim współdziałać z Tobą.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk, ul.Filmowa 2, www.ccrwz.pl