Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Wyznanie wiary

W to wierzymy to praktykujemy i tego uczymy:

 1. Każdy człowiek powinien się upamiętać, dać się ochrzcić i przyjąć dar Ducha Świętego.
  „Upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem  odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z  dala , ilu ich Pan, Bóg nasz powoła.” [Dzieje Ap. 2; 38-39]
 2. Każdy człowiek może funkcjonować jedynie w ścisłym połączeniu z innymi.
  „Albowiem  jak ciało jest jedno, a członków ma wiele,ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.” [I Kor. 12; 12-14]
 3. Każdy powinien stać się uczniem Jezusa Chrystusa.
  „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc  je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.” [Ew. Mat. 28; 19-20]
 4. Dla każdego człowieka przygotowane jest przebaczenie grzechów, uwolnienie, uzdrowienie i zwycięstwo w każdej dziedzinie życia.
  „Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie” [II Kor. 2; 14]