Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Zwycięstwo Krzyża Jezusa Chrystusa nad chorobą

Przyjście Syna Bożego na ten świat przyniosło ogromny przełom dla człowieka w każdej dziedzinie życia. Po pierwsze uwolnił nas od grzechów, z którymi nie byliśmy w stanie sobie poradzić. On je po prostu przybił do krzyża i uznał za niepopełnione. Oczywiście staje się to wtedy realne, gdy świadomie z całego serca poprosisz o to Jezusa wyznając Jemu a nie człowiekowi swoje upadki i grzechy i podejmiesz decyzję, że się od nich odwracasz. I List Jana 1;9 „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” Tylko Bóg – nie człowiek – ma moc odpuszczania grzechów. Człowiek może nam odpuścić tylko to, co względem niego zawiniliśmy. Syn Boży Jezus Chrystus natomiast ma moc odpuścić nam wszystkie nasze przewinienia bez względu na to, jak bardzo ciężkie by one były. Przykładem jest usprawiedliwienie mordercy – łotra wiszącego na krzyżu obok Jezusa. Jego prosta prośba nie została bez odpowiedzi. Podobnie Twoja, gdy się zwrócisz do Jezusa ze swoim problemem. Pamiętaj – On Cię widzi i słyszy zawsze i wszędzie o każdej porze dnia i nocy. Nie musisz szukać szczególnego miejsca, aby z Nim rozmawiać o swoich problemach. On przyjmie Cię i wysłucha tam gdzie jesteś.

Jezus przyszedł na ziemię nie tylko z powodu naszych grzechów, ale także z powodu naszych chorób. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie chorują i gdzie jest źródło tego problemu? Bóg stwarzając człowieka nie obdarzył go chorobą. Dał człowiekowi doskonały świat i pełnię zdrowia. W chwili, gdy człowiek stał się nieposłuszny Bogu i usłuchał kłamstwa szatana, ściągnął sam na siebie przekleństwo choroby. Pamiętaj, Bóg nie jest autorem żadnej choroby. Twórcą chorób i ich dawcą jest diabeł i demony. Nigdy nie myśl, że to Bóg dał Tobie taki prezent w postaci choroby. Uczynił to diabeł. Grzech sprawił, że człowiek wymknął się z Bożego terytorium pełnego bezpieczeństwa, a wkroczył na terytorium wroga, który nie ma miłosierdzia ani współczucia. Jezus mówi o nim następujące słowa: Ew. Jana 10;10 „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” Jezus nazywa szatana złodziejem, który między innymi okrada zdrowie człowieka. Człowiek grzesząc daje wrogowi do tego prawo. Jezus po uzdrowieniu pewnego człowieka, który chorował od 38 lat, udzielił ważnej instrukcji jak ma utrzymać zdrowie na dalszą część swojego życia: Ew. Jana 5;14 „Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało”. Ewangelia bardzo wyraźnie nam pokazuje, że ogromna część chorób i nieszczęść, która spada na człowieka jest wynikiem grzechów. Dlatego między innymi przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, aby przynieść nam rozwiązanie z naszych grzechów i chorób. I List Jana 3;8 „A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie”. Ta wypowiedź obejmuje Twój i mój grzech oraz nasze choroby. Psalm Dawida 103;3 „On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje”. W liście do Hebrajczyków 13;8 czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. Oznacza to, że jak Jezus odpuszczał kiedyś grzechy – może to samo zrobić i dzisiaj dla Ciebie. Tak samo jak uzdrawiał kiedyś będąc na ziemi może uzdrowić i dzisiaj każdego, kto z wiarą i ufnością Go o to poprosi. Jezus bardzo był raniony po to, abyśmy mieli wybawienie od naszych fizycznych dolegliwości. Izajasz prorok opisuje to tak: Izajasza.53;3-5 „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my myśleliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni!” To wszystko wydarzyło się w krzyżu Golgoty dla całej ludzkości.

Jezus realnie poniósł Twój i mój grzech oraz nasze choroby na krzyż tylko z jednego powodu – abyśmy byli wolni od grzechów raz na zawsze i wolni od chorób w tym życiu. To jest dostępne dla każdego, kto uwierzy w to proste przesłanie Ewangelii i przyjdzie do Jezusa z dziecięcą ufnością. Nie musisz nieść ciężaru swoich grzechów ani zmagać się ze swoimi chorobami. Jezus to zrobił za Ciebie. On tak bardzo Ciebie ukochał i dzisiaj woła Ciebie po imieniu zapraszając, abyś swoje ciężary złożył u Jego krzyża. Po prostu uwierz w Jego Słowo i poproś Go.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2, www.ccrwz.pl