Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Czy wiesz, że Bóg chce z Tobą współdziałać?

Biblia jest jedyną w swoim rodzaju, wyjątkową księgą, inspirowaną Duchem Świętym i pisaną przez około sześćdziesięciu autorów na przestrzeni tysiąca sześciuset lat. Żadne dzieło na ziemi nie powstawało w tak wyjątkowy sposób i w tak nieprawdopodobnie długim okresie czasu. Jest to jeden z wielu dowodów, że nie jest to dzieło człowieka. Księgę tę zainspirował Bóg dla człowieka, abyśmy mogli poznać, zrozumieć i pokochać wszechmogącego Boga. To właśnie ta Księga mówi nam o wielkości i dobroci Boga. Odkrywa tajemnice stworzenia świata, w którym żyjemy i pozwala nam zrozumieć cel i sens naszego życia na ziemi. Mówi nam również o nieprawdopodobnej miłości Boga do swojego stworzenia, którym my jesteśmy. Uczy nas mądrości, logiki, etyki oraz inspiruje do zaufania Słowom zawartym w tej Księdze.

W Liście Apostoła Pawła do Rzymian 8;28 znajdujemy pewną prawdę dotyczącą współdziałania Boga z człowiekiem; „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Czy pomyślałeś o tym w swoim sercu, że Wszechmogący Bóg chciałby współdziałać z Tobą ku dobremu i to jeszcze we wszystkim? Na nasze postrzeganie i rozumienie Boga składa się wiele czynników. Wielu z nas widzi Go jako bardzo odległą osobę, ukrytą w niebie i zajętą wieloma ważniejszymi sprawami, niż my i nasze życie. Gdy wchodzimy do monumentalnych świątyń, odnosimy wrażenie, że jesteśmy tak bardzo małymi i niewiele znaczącymi istotami w obliczu wielkości i dostojeństwa Boga. Tymczasem, czytając uważnie Jego Słowo, Duch Święty rysuje w naszych sercach zupełnie inny obraz Boga niż ten, który być może nosimy w sobie. To właśnie Ewangelia mówi nam, że Bóg tak bardzo nas ukochał, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, na śmierć krzyżową, aby Jezus poniósł karę za grzech nas wszystkich. To właśnie Ewangelia uwalnia nas od wysiłków, które wykonujemy, aby zostać zbawionymi mówiąc, że zbawienie jest darem z łaski a nie za uczynki. Możemy je przyjąć wierząc po prostu temu, czego dokonał dla nas Jezus, wyznając to przed innymi ludźmi. W Liście Apostoła Pawła odkrywamy prawdę, że jedynym pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem jest Jezus Chrystus, który jest w stanie przyjąć każdego człowieka o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko do Niego szczerze zawołamy w modlitwie. Jego Słowo także pokazuje nam prawdę o tym, że Bóg nie oczekuje od nas niczego innego oprócz szczerej miłości. On pragnie, aby nasze serca pokochały Go. A szczera miłość do Niego otwiera nam drzwi do tego, aby On z nami współdziałał. Pomyślmy przez chwilę, czy może człowiekowi na ziemi przytrafić się coś lepszego niż wzajemna miłość łącząca Wszechmogącego Boga z Tobą – człowiekiem? Może myślisz, czy to naprawdę może być możliwe? Tak, to nie tylko jest możliwe, ale zupełnie realne, dla każdego człowieka, ponieważ to nie człowiek, ale Bóg pierwszy ukochał Ciebie!

Czy jesteś gotów otworzyć swoje serce dla Niego? Bóg pokochał Ciebie takim jakim jesteś, dlatego nie chodzi jemu o to, abyś nagle usiłował stać się doskonałym. On wie co Ty o sobie samym myślisz, lecz Jemu to nie przeszkadza, aby Ciebie kochać. Po prostu spróbuj odwzajemnić się miłością. Rozpocznij od zapoznania się z Jego „Listem miłosnym” skierowanym do Ciebie, a którym jest Ewangelia. Rozpocznij czytać od Nowego Testamentu a zobaczysz, że bardzo szybko odkryjesz wiele powodów do zakochania się w Bogu. To z pewnością otworzy dla Ciebie nowy rozdział życia, gdzie zobaczysz Boga, współdziałającego dla Ciebie we wszystkim. Rozmawiaj z Nim prostym zrozumiałym językiem, jak z przyjacielem. On Ciebie usłyszy za każdym razem. Jego Słowo gwarantuje nam to. Tylko miłość jest w stanie otworzyć dla Ciebie nieograniczoną Bożą łaskę i przychylność, której każdy z nas tak bardzo tutaj na ziemi potrzebuje.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2, www.ccrwz.pl