Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Filmowa 2 (III piętro) 76-200 Słupsk

THE CHURCH IS THE LORD’S GARDEN

pastor Marek Siudek